ศิรัสพล http://siratsapon.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-08-2011&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-08-2011&group=4&gblog=10 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก ตอนที่ ๒ ความจริงสองอย่าง บทบาทของภาษาในการรับรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-08-2011&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-08-2011&group=4&gblog=10 Fri, 26 Aug 2011 14:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=20-01-2010&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=20-01-2010&group=1&gblog=10 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ ผู้ไม่ควรบรรลุธรรม และผู้ควรบรรลุธรรมเป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=20-01-2010&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=20-01-2010&group=1&gblog=10 Wed, 20 Jan 2010 16:15:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=15-12-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=15-12-2009&group=7&gblog=3 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[คน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=15-12-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=15-12-2009&group=7&gblog=3 Tue, 15 Dec 2009 10:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=30-11-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=30-11-2009&group=7&gblog=1 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกตน-รับผิดชอบตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=30-11-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=30-11-2009&group=7&gblog=1 Mon, 30 Nov 2009 10:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=23-05-2016&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=23-05-2016&group=6&gblog=2 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนเชิญ-นิมนต์เข้าทดสอบชุมชนธรรมะและผู้สูงอายุออนไลน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=23-05-2016&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=23-05-2016&group=6&gblog=2 Mon, 23 May 2016 16:05:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=6&gblog=1 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากข้อความ-สนทนาหน้าไมค์เรื่องอื่นๆ ได้ที่นี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=6&gblog=1 Tue, 24 Nov 2009 10:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=29-10-2010&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=29-10-2010&group=5&gblog=7 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[บทความ-ไขปัญหาวิปัสสนาห้ามคิดหริอไม่? ตอนที่ 5 (ตอนจบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=29-10-2010&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=29-10-2010&group=5&gblog=7 Fri, 29 Oct 2010 9:26:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=28-10-2010&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=28-10-2010&group=5&gblog=6 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[บทความ-ไขปัญหาวิปัสสนาห้ามคิดหริอไม่? ตอนที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=28-10-2010&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=28-10-2010&group=5&gblog=6 Thu, 28 Oct 2010 9:08:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-10-2010&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-10-2010&group=5&gblog=5 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[บทความ-ไขปัญหาวิปัสสนาห้ามคิดหริอไม่? ตอนที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-10-2010&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-10-2010&group=5&gblog=5 Wed, 27 Oct 2010 8:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-10-2010&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-10-2010&group=5&gblog=4 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[บทความ-ไขปัญหาวิปัสสนาห้ามคิดหริอไม่? ตอนที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-10-2010&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-10-2010&group=5&gblog=4 Tue, 26 Oct 2010 14:02:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-10-2010&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-10-2010&group=5&gblog=3 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[บทความ-ไขปัญหาวิปัสสนาห้ามคิดหรือไม่? ตอนที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-10-2010&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-10-2010&group=5&gblog=3 Tue, 26 Oct 2010 9:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-11-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-11-2009&group=5&gblog=2 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทาน เรื่อง "ไม่มี-ไม่ใช่" อย่างไหน "อนัตตา" กันแน่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-11-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-11-2009&group=5&gblog=2 Fri, 27 Nov 2009 10:27:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-11-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-11-2009&group=5&gblog=1 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานเรื่อง นักมวยปล้ำกับผู้ทรงศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-11-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=27-11-2009&group=5&gblog=1 Fri, 27 Nov 2009 10:22:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-08-2011&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-08-2011&group=4&gblog=9 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก ตอนที่ ๑ ความจริงสองอย่าง มนุษย์กับการรับรู้โลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-08-2011&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-08-2011&group=4&gblog=9 Thu, 25 Aug 2011 17:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-11-2009&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-11-2009&group=4&gblog=8 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส - หลวงปู่มั่น (มุตโตทัย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-11-2009&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-11-2009&group=4&gblog=8 Wed, 25 Nov 2009 19:11:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=7 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมเทศนาวิธีเจริญภาวนา จาก สมเด็จพระสังฆราชฯ ตอนที่ ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=7 Tue, 24 Nov 2009 19:15:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=6 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมเทศนาวิธีเจริญภาวนา จาก สมเด็จพระสังฆราชฯ ตอนที่ ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=6 Tue, 24 Nov 2009 19:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=5 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมเทศนาวิธีเจริญภาวนา จาก สมเด็จพระสังฆราชฯ ตอนที่ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=5 Tue, 24 Nov 2009 19:17:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=4 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมเทศนาวิธีเจริญภาวนา จาก สมเด็จพระสังฆราชฯ ตอนที่ ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=4 Tue, 24 Nov 2009 19:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=3 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมเทศนาวิธีเจริญภาวนา จาก สมเด็จพระสังฆราชฯ ตอนที่ ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=3 Tue, 24 Nov 2009 19:19:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=2 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมเทศนาวิธีเจริญภาวนา จาก สมเด็จพระสังฆราชฯ ตอนที่ ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=2 Tue, 24 Nov 2009 19:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=1 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมเทศนาวิธีเจริญภาวนา จาก สมเด็จพระสังฆราชฯ ตอนที่ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=4&gblog=1 Tue, 24 Nov 2009 19:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=11-01-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=11-01-2010&group=3&gblog=5 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ๕ : ปุพเพนิวาสานุสติญาณ? และเฉียดตายแค่เอื้อมมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=11-01-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=11-01-2010&group=3&gblog=5 Mon, 11 Jan 2010 18:58:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=16-12-2009&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=16-12-2009&group=3&gblog=4 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ๔ : ด่านทดสอบใจที่ยาก และทิพพจักขุ? - ศิรัสพล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=16-12-2009&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=16-12-2009&group=3&gblog=4 Wed, 16 Dec 2009 14:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=01-12-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=01-12-2009&group=3&gblog=3 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ๓ : สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม - ศิรัสพล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=01-12-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=01-12-2009&group=3&gblog=3 Tue, 01 Dec 2009 10:33:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=3&gblog=2 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ๒ : ผจญโอปปาติกะ(ผีห้องเช่า) - ศิรัสพล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=3&gblog=2 Tue, 24 Nov 2009 9:56:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=3&gblog=1 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ๑ : เรื่องเก่านำมาเล่าใหม่...ประสบการณ์ฌานสี่ และทิพพโสต - ศิรัสพล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=3&gblog=1 Tue, 24 Nov 2009 10:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=03-12-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=03-12-2009&group=2&gblog=2 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบ - ทำไมกระดูกจึงเป็นพระธาตุได้?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=03-12-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=03-12-2009&group=2&gblog=2 Thu, 03 Dec 2009 11:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-11-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-11-2009&group=2&gblog=1 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบ - ภาพในสมาธิ และร่างกายเคลื่อนไหวไปเองขณะจิตเข้าภวังค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-11-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=26-11-2009&group=2&gblog=1 Thu, 26 Nov 2009 11:34:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=16-01-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=16-01-2010&group=1&gblog=9 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ต้องรู้ หากไม่รู้จะไม่มีทางบรรลุธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=16-01-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=16-01-2010&group=1&gblog=9 Sat, 16 Jan 2010 16:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=03-01-2010&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=03-01-2010&group=1&gblog=8 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางปฏิบัติธรรมตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายจากพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=03-01-2010&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=03-01-2010&group=1&gblog=8 Sun, 03 Jan 2010 11:23:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=01-01-2010&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=01-01-2010&group=1&gblog=7 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่างของพระปัญญาวิมุติ และโทษของผู้เข้ามาขโมยธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=01-01-2010&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=01-01-2010&group=1&gblog=7 Fri, 01 Jan 2010 22:59:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-12-2009&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-12-2009&group=1&gblog=6 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[มีระดับสมาธิแค่ไหน ถึงเพียงพอต่อการบรรลุธรรม สิ้นอาสวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-12-2009&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=25-12-2009&group=1&gblog=6 Fri, 25 Dec 2009 9:41:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=15-12-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=15-12-2009&group=1&gblog=5 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการปกป้องรักษาสัจจะ หรือความจริง (รวมถึงสิ่งที่เชื่อ) อย่างถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=15-12-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=15-12-2009&group=1&gblog=5 Tue, 15 Dec 2009 11:27:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=14-12-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=14-12-2009&group=1&gblog=4 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้เรื่องพันโลกธาตุ กับขนาดของจักรวาล จากพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=14-12-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=14-12-2009&group=1&gblog=4 Mon, 14 Dec 2009 10:09:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=02-12-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=02-12-2009&group=1&gblog=3 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณนอนท่าไหน? พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบไว้มาดูกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=02-12-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=02-12-2009&group=1&gblog=3 Wed, 02 Dec 2009 11:50:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=1&gblog=2 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักปฏิบัติที่ทำให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=1&gblog=2 Tue, 24 Nov 2009 19:13:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=1&gblog=1 http://siratsapon.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม ๕ ประการที่ช่วยให้อานาปานสติสำเร็จง่าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=siratsapon&month=24-11-2009&group=1&gblog=1 Tue, 24 Nov 2009 19:13:53 +0700